Committees

College Working Committees

1.

Dr. Sukhaji G Naik

Convenor
2.

Shri. Arun R Marathe

3.

Ms Ujvala Hanjunkar

4.

Dr. Sagar P Mali

5.

Ms Santoshi Narvencar

6.

Shri. Rajaram S. Sandye

1.

Shri. Pinkesh Dhabolkar

Convenor
2.

Shri. Darshan Gaonkar

3.

Shri. Uaddhav Pol

4.

Shri. Gautam G. Gaude

5.

Ms. Jyoti Kiran1.

Dr. Sukhaji G Naik

Convenor
2.

Dr. Anil T. Thosare

3.

Shri. Arun R Marathe

4.

Shri. Rudresh Mhamal

5.

Shri. Pinkesh Dhabolkar

6.

Shri. Kedarnath S Tadkod

7.

Shri. Sunny Pandhre

8.

Ms. Shamal Dessai

9.

Ms. Rama Murkunde

10.

Dr. Sagar Mali

1.

Ms. Ujvala Hanjunkar

Convenor
2.

Dr. Anil T. Thosare

3.

Shri. Kedarnath S Tadkod

4.

Shri. Darshan Gaonkar


1.

Ms. Santoshi Narvecar

Convenor
2.

Shri. Darshan Gaonkar

1.

Shri. Arun R. Marathe

Convenor
2.

Shri. Rudresh U. Mhamal

3.

Shri. Kalidas Mhamal

1.

Ms. Kedarnath S. Tadkod

Convenor
2.

Ms. Jyoti Kiran P

3.

Ms. Rama Murkunde

4.

Dr. Sangeeta Dessai

5.

Ms. Priya Gosavi

1.

Dr. Sukhaji G. Naik/font>

Convenor
2.

Ms. Ujvala Hanjunkar

3.

Ms. Varsha B. Ingalhalli

4.

Shri. Sunny S. Pandhre

5.

Dr. Sagar Mali

6.

Ms. Santoshi Narvencar

1.

Mr. Arun R. Marathe

Chairman
2.

Mr. Rudresh U. Mhamal

3.

Ms. Varsha B. Ingalhalli

4.

Mr. Kedarnath S. Tadkod

5.

Mr. Pankaj P. Shirodker

1.

Ms. Ujvala Hanjunkar

Chairperson
2.

Mr. Kedarnath S. Tadkod

3.

Mr. Pankaj P. Shirodker

1.

Mr. Sukhaji G. Naik

Chairman
2.

Ms. Varsha B. Ingalhalli

3.

Mr. Kedarnath S. Tadkod

1.

Shri. Kedarnath S. Tadkod

Convenor
2.

Shri. Sunny Pandhre

3.

Shri. Nitesh Naik

4.

Shri. Rajaram Sandhye

1.

Shri. Rudresh Mhamal

Convenor
2.

Shri. Arun Marathe

3.

Shri. Sunny Pandhre

4.

Shri. Darshan Gaonkar

5.

Shri. Uddhav Pol

6.

Shri. Nitesh Naik

7.

Shri. Ashay Naik

8.

Shri. Rohit Pilankar

1.

Ms. Santoshi Narvencar

Convenor
2.

Shri. Arun Marathe

3.

Ms. Ujvala Hanjunkar

4.

Dr. Sagar Mali

1.

Shri. Sunny Kanekar

2.

Shri. Pankaj Shirodker

3.

Ms. Shamal Dessai

4.

Ms. Priya Gosavi

1.

Shri. Sunny Kanekar

Convenor
2.

Shri. Darshan Gaonkar

3.

Dr. Sagar Mali

4.

Ms. Santoshi Narvencar

1.

Ms. Ujvala Hanjunkar

Convenor
2.

Dr. Anil Thosare

3.

Ms. Varsha Ingalhalli

4.

Shri. Kedarnath S. Tadkod

5.

Shri. Nitesh Naik

1.

Shri. Rudresh Mhamal

Convenor
2.

Dr. Anil T. Thosare

3.

Shri. Pinkesh Dhabolkar

4.

Shri. Kedarnath S Tadkod

5.

Shri. Kalidas Mhamal

6.

Shri. Ashay Naik

1.

Shri. Arun Marathe

Convenor
2.

Shri. Kedarnath S Tadkod

3.

Shri. Darshan Gaonkar

4.

Shri. Gautam G. Gaude

1.

Shri. Pankaj Shirodker

Convenor
2.

Dr. Sagar Mali

3.

Ms. Varsha Ingalhalli

4.

Shri. Sunny Pandhre

5.

Ms. Shamal Dessai

6.

Ms. Rama Murkunde

7.

Shri. Uaddhav Pol

8.

Shri. Siddhesh Naik

1.

Shri. Rudresh Mhamal

Convenor
2.

Shri. Pankaj Shirodker

Program Officer
3.

Shri. Sunny Pandhre

Program Officer
4.

Shri. Darshan Gaonkar

5.

Ms. Shamal Dessai

Program Officer
6.

Ms. Rama D Murkunde

Program Officer
7.

Shri. Uaddhav Pol

Program Officer
8.

Dr. Sangeeta Dessai

Program Officer
9.

Shri. Kalidas Mhamal

Program Officer

1.

Ms. Ujvala Hanjunkar

Convenor
2.

Dr. Sagar Mali

1.

Ms. Rama Murkunde

B.A.B.Ed.
2.

Shri. Uaddhav Pol

1.

Ms. Varsha Ingalhalli

B.Com.
2.

Ms. Shamal Dessai